Představení inovovaného Referenčního modelu řízení města

Představení nové verze Referenčního modelu řízení města proběhlo dne 20. 10. 2016 ve společenském sále radnice městské části Brno-střed. Kromě představení nové verze Referenčního modelu řízení města, účastníci vyslechli informace o přípravě Metodického doporučení k řízení kvality v územních samosprávných celcích, které přednesl Aleš Dresler – ministerský rada MVČR. S aktuálním postupem příprav zavádění procesního řízení v rámci eGovernmentu seznámil Mgr. […]

Inovovaný Referenční model řízení města na konferenci Moderní veřejná správa 2016

Významně inovovaný Referenční model řízení města bude poprvé představen na konferenci Moderní veřejná správa 2016, kterou pořádá MV ČR ve dnech 15. – 16. 9. 2016 v prostorách VŠE v Praze. Model bude představen v rámci workshopu Systémová podpora řízení kvality ve veřejné správě, který proběhne v pátek 16.9. 2016 od 9.00 do 10.30 hodin. Workshop […]

Jednání pracovní skupiny pro samostatnou působnost v Benešově

První jednání pracovní skupiny CIEM pro řešení procesů samostatné působnosti proběhlo 22.4.2016 na MÚ Benešov. Cílem skupiny je vytvořit sdílený „katalog“ procesů samostatné působnosti, začlenit ho do Referenčního modelu řízení městského úřadu a zapojit další města do postupného modelování vybraných procesů. Skupina současné diskutovala postupnou harmonizaci  Referenčního modelu s aktuálními metodikami MV ČR (inovovaná metodika […]

I. Burza inovací proběhla 11. – 12. 2. 2016

Úspěšně proběhla I. Burza inovací, kterou společně pořádaly CIEM, Městský úřad Moravská Třebová a Národní síť Zdravých měst.  V úvodu promluvili zástupci pořádajících organizací, následovala vystoupení zástupců MV ČR. S konkrétní inovací vystoupil zejména D. Sláma – ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, který představil soubor ukazatelů pro hodnocení ORP. Formulář, který budou […]

Pozvánka na I. Burzu inovací – Moravská Třebová – Aktualizováno !

První Burza inovací k Referenčnímu modelu řízení městského úřadu Moravská Třebová 11. – 12. 2. 2016 Průběžně aktualizovaný program ke stažení ZDE. Bližší informace k organizaci akce můžete získat na tel. 725 481 908 Vážení přátelé, rádi bychom Vás společně pozvali na setkání uživatelů a příznivců Referenčního modelu řízení městského úřadu, které pořádá CIEM ve spolupráci s Městským úřadem Moravská Třebová […]

Noví implementační partneři

Novými certifikovanými partnery CIEM pro implementaci Referenčního modelu řízení městského úřadu  se staly společnosti AutoCont a Catania  Group. Gratulujeme a těšíme se na úspěšné projekty. Tým CIEM

Výzva 03_15_033 pro územní samosprávné celky zveřejněna

Na stránkách ESF ČR je k dispozici výzva 03_15_033 pro územní samosprávné celky. Je zaměřena na podporu  optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Referenční model řízení městského úřadu zahrnuje všechny podporované aktivity specifického cíle 4.1.1 i řadu podporovaných aktivit specifického cíle 4.1.2. Využijte […]

CIEM partnerem semináře Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti

CIEM se zúčastnil v roli partnera  semináře Standardizace agend přenesené působnosti a měření jejich výkonnosti, který pořádala Česká společnost pro systémovou integraci ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR 4.12.2015. Na semináři vystoupili zástupci MV ČR, VŠE, tajemnice MČ Praha 13 a zástupci partnerů. Ředitel CIEM Roman Fišer prezentoval Referenční model řízení městského úřadu. Kompletní program […]

Vyhodnocení podzimních seminářů k Referenčnímu modelu řízení městského úřadu

Podzimních seminářů k aktualizovanému Referenčnímu modelu řízení městského úřadu se zúčastnili zástupci 43 měst a městských částí. Zastoupeni byli tajemníci úřadů, politici včetně starostů, manažeři kvality a další odborníci. Přínosem byla  účast zástupců krajských úřadů, vysokých škol a poradenských organizací. V rámci semináře proběhla anketa, ve které se CIEM dotazoval na preferované oblasti rozvoje referenčního […]

Podzimní semináře k referenčnímu modelu

Ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR pořádáme v listopadu řadu seminářů k uvedení aktualizované verze Referenčního modelu řízení městského úřadu. Horkými novinkami modelu jsou kompletně zpracované životní situace občana, oblast řízení rizik a pilotní implementace agendy Živnostenské podnikání. Seminář je určen primárně pro starosty, tajemníky úřadů, manažery kvality, interní auditory a koordinátory MA 21. Přihlásit se […]

První cyklus školení k referenčnímu modelu řízení úřadu

V září zahajujeme první cyklus školení k Referenčnímu modelu řízení městského úřadu. Školení jsou určena pro specialisty z městských úřadů a pracovníky implementačních firem. Cyklus je rozdělen do čtyř samostatných bloků: Úvodní představení standardu CIMAF a Referenčního modelu Procesní model úřadu – včetně projektového řízení a řízení rizik Cíle, ukazatele a metriky úřadu Kompetenční model […]

Nová verze referenčního modelu úřadu byla představena v Břeclavi

Městský úřad Břeclav pořádal 11.6. 2015 závěrečnou konferenci k projektu „Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a good governance na městském Úřadu Břeclav“, který byl realizován v rámci programu OPLZZ. Mezi stovkou účastníků byli zastupitelé a radní města Břeclav, zástupci příspěvkových organizací města Břeclav, měst z celé České republiky a Ministerstva vnitra ČR. V průběhu konference se […]

CIEM se prezentoval na setkání NSZM v Praze

21. 5. 2015 jsme se zúčastnili jednání Tematická Sekce Zdravých měst věnované strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě. Prezentace Aleše Dreslera na téma využití referenčního modelu v MÚ Kopřivnice i představení CIEM, které přednesl Roman Fišer, vyvolaly živý zájem a nastartovaly spolupráci s dalšími městskými úřady.

Seminář Zdravých měst v Praze

Dne 21. května 2015 bude v Praze na Novotného lávce pořadaná akce Sekce Zdravých Měst na téma strategického řízení.

CIEM na ISSS 2015 v Hradci Králové

Společně s Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru egovernmentu Ministerstva vnitra ČR, budou Aleš Dresler a Roman Vrba z CIEM zahajovat blok „Procesní modelování agend“. Téma společné prezentace na konferenci ISSS bude mít název PMA a životní situace a začíná v úterý 10.05h v malém sále.

Spolupráce s ministerstvem má omezit byrokracii

Ministerstvo vnitra navázalo s Kopřivnicí úzkou spolupráci při realizaci nové vládní strategie. Důvodem jsou vynikající kopřivnické výsledky v oblasti propojování metod a nástrojů kvality, které chce ministerstvo aplikovat do dalších měst a přispět tak k zefektivnění veřejné správy. Kopřivnice je považována za průkopníka v procesním řízení a hledání vzájemných vazeb mezi různými metodami kvality. Výsledkem několikaleté práce na zprocesování činností městského úřadu je například vloni spuštěný webový […]

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com