O CIEM

Posláním CIEM je podpora a šíření dobré praxe v managementu. Hlavním produktem je vzorový  model integrovaného systému managementu organizací  v modifikacích pro veřejnou správu i komerční organizace.

Český institut efektivního managementu byl založen 28. ledna 2015. Jeho historie se začala psát daleko dříve. Z počátku šlo o individuální aktivity lidí, kteří pracovali ve veřejném sektoru a věnovali se problematice využívání moderních nástrojů řízení. Postupem času docházelo k neformálnímu setkávání, kde probíhala výměna dobré praxe a pomalu a nenásilně vznikla ojedinělá znalostní báze, ze které mohl kterýkoliv „člen“ skupiny nejen čerpat, ale mohl do ní také průběžně přispívat.

Na přelomu let 2014-15 jsme dospěli k závěru, že naše činnost může být prospěšná daleko většímu počtu lidí, pokud ji zastřešíme neziskovou organizací, a tak vznikl Český institut efektivního managementu, zapsaný ústav (CIEM).

Referenční model stále zdokonalujeme za přispění více než desítky českých a slovenských měst, několika desítek komerčních organizací a dalších odborných partnerů. Jeho zavádění podporujeme prostřednictvím vzdělávacích a konzultačních služeb.

                                                                                                                                             Tým CIEM

CIEM_oranzova_125

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com