O CIEM

Český institut efektivního managementu byl založen 28. ledna 2015, a přestože je na první pohled novou aktivitou, jeho historie se začala psát daleko dříve. Z počátku, přibližně před pěti lety, šlo o individuální aktivity lidí, kteří pracovali ve veřejném sektoru a věnovali se problematice využívání moderních nástrojů řízení. Postupem času docházelo k neformálnímu setkávání, kde probíhala výměna dobré praxe a pomalu a nenásilně vznikla ojedinělá znalostní báze, ze které mohl kterýkoliv „člen“ setkávání nejen čerpat, ale mohl do ní i přispívat. V čase se znalostní báze měnila, dostala rámec a vznikl referenční model řízení města, který se odlišuje od všech jiných referenčních modelů svojí komplexností a hlavně tím, že ho vytvářeli lidé z veřejného sektoru. Lidé, kteří jsou uvnitř problematiky, vyznají se v legislativě a řízení úřadu, ale současně neztratili nadhled.

Na přelomu let 2014-15 jsme dospěli k závěru, že již nejde dále udržovat neformálnost naší aktivity a zároveň udržovat vysoký standart služeb a znalostí, a proto jsme se rozhodli založit Český institut efektivního managementu, z.ú. (CIEM), který si dává za cíl pomáhat úřadům, veřejným organizacím, aby mohly být řízeny efektivněji.

                                                                                                                                             Tým CIEM

CIEM_oranzova_125

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com