Odborní partneři CIEM

Národní síť Zdravých měst

S NSZM úzce spolupracujeme již od založení CIEM. Pojí nás společný zájem přinášet městům dobrý management a přispívat tak k jejich udržitelnému rozvoji. Principy řízení udržitelného rozvoje jsou základními kameny našeho referenčního modelu.

ATTIS software

Společnost ATTIS software (dříve ATTN conslulting) poskytuje nám i naši partnerům unikátní sw pro navrhování a správu integrovaného systému řízení. Požadavky našich klientů přenášíme jako podněty pro další vývoj sw ATTIS. Základní verze programu ATTIS j s předinstalovaným referenčním modelem je pro naše klienty a partnery poskytována zdarma.

HeaCon

Společnost HeaCon je pro nás především metodickým partnerem v oblasti metodiky Enterprise Architecture a rozvoje veřejné správy. Současně je pro nás cenným zdrojem informací o referenčních modelech a dobré praxi z veřejné správy celého světa.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com