Model Integrovaného Managementu pro Komerční Organizace (MIMKO)

Model je primárně navržen pro malé a střední firmy, je však v různých modifikacích využíván i ve firmách s několika stovkami zaměstnanců. Model je zaměřen především na propojení tří úrovní řízení – strategie, taktiky a královské disciplíny českých manažerů – operativy. Zahrnuje měření a hodnocení výkonnosti, řízení rizik a promítá je do zpětných vazeb k majitelům, manažerům i výkonným pracovníkům. Jádrem modelu je systém řízení změn těsně propojený s řízením lidských zdrojů.

Model vyhovuje požadavkům norem ISO ČSN  9001: 2016, IATF 16949:2009, ISO 27001 a zahrnuje i plnění požadavků GDPR.

Bližší informace o modelu na vyžádání zde:

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com