Modely integrovaného systému managementu

Co nás motivuje?

Baví nás pomáhat organizacím v jejich rozvoji. Ve své práci se však setkáváme s tím, že typické problémy, které způsobují, že organizace jsou neefektivní, se opakují. A je v zásadě jedno, zda se jedná o komerční firmy nebo organizace působící v oblasti veřejných služeb a veřejné správy. Společně se svými klienty a partnery proto hledáme manažerská řešení, která jsou obecně využitelná v organizacích nejrůznějšího typu. Kombinujeme přitom řadu manažerských disciplín – procesní a projektové řízení, controlling, strategické řízení nebo řízení kvality, implementujeme legislativní požadavky jako například GDPR. Všechny tyto disciplíny pak promítáme do rozvoje lidí, jejich znalostí a dovedností a také do jejich chuti pracovat pro organizaci a být přitom užiteční pro organizaci, její zákazníky i pro sebe samotné.

Vytváříme a implementujeme modely integrovaného systému managementu, který modifikujeme pro konkrétní typy organizací – zejména řízení měst a obcí a pro řízení komerčních organizací,      

Jak přemýšlíme?

Základem fungování každé organizace jsou její lidé. Ne jejich znalostech a dovednostech, ale také na míře jejich nadšení pracovat pro organizaci, je úspěch každé organizace založen.

Aby lidé mohli pracovat efektivně, cítili motivaci k práci pro organizaci a aktivně pracovali i na svém osobním rozvoji, musí jim organizace vytvořit podmínky. Ukázat jim dlouhodobý smysl jejich práce, vytvořit jim jednoznačné pracovní zadání, nastavit podmínky pro spolupráci s kolegy, zabezpečit jim odpovídající vzdělávání a poskytnout odměnu, která ocení dosažené pracovní výsledky i jejich potenciál pro zapojení do budoucích úkolů.

Jenže splnit všechny tyto předpoklady je čím dá složitější, Počet požadavků na výkon práce stoupá – přibývá různých standardů pro řízení kvality, legislativních předpisů typu GDPR, stoupají nároky zákazníků i dalších klientů organizace.

Všechny tyto požadavky se mění v čím dál rychlejším tempu a je čím dál složitější je rozumným způsobem promítat do požadavků na pracovní úlohy i rozvoj lidí. Aby to organizace zvládly, potřebují naplnit dvě základní podmínky:

  • zavést integrovaný systém řízení, který všechny různorodé požadavky na současný i budoucí výkon práce dokáže převádět do jednoznačných popisů pracovních míst pro každého člověka, který pro organizaci pracuje
  • zásadně posílit schopnost manažerů vést a řídit lidi a zejména jejich schopnost zvládat změny v organizaci.

Zkušenosti ukazují, že nutné je splnění obou podmínek – samotný nástroj po podporu integrovaného systému řízení bez schopných a motivovaných manažerů organizaci nepomůže.

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com