Model Integrovaného Managementu Města (MIMM)

Město – obec je specifickou organizací, jejíž postavení a základní principy fungování definuje Zákon o obcích. Poskytování veřejných služeb a správa obce pak podléhají desítkám dalších zákonů a metodických pokynů, které se dynamicky mění a obec na ně musí umět reagovat. Další významné změny do činnosti obcí přináší reforma veřejné správy – zejména její elektronizace a postupné zavádění eGovernmentu.

MIMM proto rozvíjíme z pohledu veřejnoprávní korporace, v jejímž centru leží městský úřad, resp. magistrát. Model zahrnuje „hlavní procesy“, jejichž výsledkem jsou služby pro občany a další klienty města, vymezuje procesy a služby přenesené působnosti, zahrnuje strategické a projektové řízení, řízení rizik, řízené majetku, GDPR,  a řadu dalších funkcí města.

Model vyhovuje požadavkům norem ISO ČSN  9001: 2016, IATF 16949:2009, ISO 27001 a zahrnuje i plnění požadavků GDPR

Model je plně nebo částečně nasazen ve řadě měst, některá z nich jsou certifikována dle ISO ČSN 9001:2016.

Model poskytujeme pro města obce zdarma, a to ve formě:

  • Textového popisu
  • HTML souboru
  • Plně funkční databáze v programu ATTIS – včetně plně funkční demoverze

Klíčovým partnerem pro rozvoj a aplikaci modelu je Národní síť Zdravý měst.

Bližší informace o modelu na vyžádání zde:

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com